Đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Quảng La

Nhằm trao đổi, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Trao đổi các định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp với ĐVTN.

Ngày 28/10/2022, UBND xã Quảng La tổ chức hội nghị Trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Thanh niên xã Quảng La với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng La - Sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp".

Chủ tịch UBND xã  đối thoại với Thanh niên

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến trao đổi, đề xuất thẳng thắn của các ĐVTN tham gia hội nghị. Các ý kiến đã được đồng chí Trương Kim Luân - Chủ tịch UBND xã lắng nghe, trao đổi, giải đáp và tiếp thu.

Đoàn viên thanh niên phát biểu ý kiến

Hội nghị Thông qua chương trình gặp mặt, đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên.

Qua tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại đã tạo điều kiện để đội ngũ đoàn viên, thanh niên có cơ hội để bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, giải quyết việc làm cho thanh niên, định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp cho ĐVTN; Tuyên truyền, phổ biến đến ĐVTN thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33