Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Trương Kim Luân
- Chức vụ:Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0369276888
- Email: truongkimluan2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Thị Hồng Nghĩa
- Chức vụ:: Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Hành chính
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 01268329759
- Email:nghianongdanquangla@gmail.com
 
- Đồng chí: Phạm Văn Hùng
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân klinh tế
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0333705666
- Email: vanhunghoanhbo1@gmail.com
 
- Đồng chí: Lê Quốc Tuấn
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã Quảng La; Chủ tịch UB MTTQ xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Luật
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0982230888
- Email: lequoctuan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bàn Sinh Tề
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0978274809
- Email:tedanguytd@gmail.com
 
- Đồng chí: Bàn Văn Trường
- Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Quản trị văn phòng
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0378509552
- Email:banvantruong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh
- Chức vụ: Chủ tịch CCB xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT:Sơ cấp
- Điện thoại: 0833997479
- Email:nguyenvanthanh.hb@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Ngô Thị Khuyên
- Chức vụ: Chủ tịch HLHPN xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Trung cấp
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0382791439
- Email:ngothikhuyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Tạ Thị Huế
- Chức vụ: Bí thư ĐTN xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Luật
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0369855118
- Email:Tahue.quangla@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 32