XÃ QUẢNG LA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024

Ngày 15/4/2024, tại Trạm y tế xã Quảng La, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng La, thành phố Hạ Long tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Thực hiện kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND thành phố Hạ Long về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024. Nhằm quản lý chặt chẽ số nam công dân đủ 17 tuổi và số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để đảm bảo nguồn cho công tác tuyển quân năm 2025 và những năm tiếp theo. Sáng ngày 15/4/2024, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024 đối với nam công dân đủ 17 tuổi.

Các đồng chí cán bộ Ban CHQS thành phố và Ban CHQS xã hướng dẫn công dân đăng ký NVQS

Trong đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 của xã Quảng La năm 2024 có 31/31 thanh niên đã tham gia đăng ký, đạt 100% kế hoạch. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tiến hành lấy thông tin lý lịch bản thân, trình độ văn hóa, chính trị, kiểm tra sức khỏe về mắt, cân nặng, chiều cao, huyết áp… của các công dân. Tại chương trình đăng ký nghĩa vụ quân sự, các công dân đã được nghe thông tin tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và một số thông tin về công tác tuyển quân hàng năm của Thành phố và địa phương.

Qua tổ chức chương trình đăng ký nghĩa vụ quân sự, đã giúp cho công dân xác định được ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giúp địa phương làm tốt công tác quản lý nguồn công dân nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu công dân nhập ngũ hàng năm.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 24