Giới Thiệu

Quảng La là một xã miền núi của thành phố Hạ Long, cách phường Hoành bồ 17km, từ đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh và Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Xã Quảng La thuộc đơn vị hành chính loại II, có tổng diện tích tự nhiên là 3.182,23 ha với 861 hộ dân và 3.068 nhân khẩu. Xã được chia thành 06 thôn, giáp ranh với các xã Dân Chủ, Bằng Cả, Tân Dân và phường Minh Thành TX Quảng Yên.... dân cư phân bố không đồng đều giữa các thôn, trong đó dân tộc Kinh chiếm 65% dân số còn lại là dân tộc Dao, Sán Dìu, Tày, Hoa; nhân dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đời sống của nhân dân cũng còn gặp nhiều khó khăn những tiềm năng lợi thế sẵn có của xã là tài nguyên rừng, khoáng sản, đất đai, lao động, cơ sở hạ tầng được đầu tư đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, tạo tiền đề cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất lương thực và sản phẩm hàng hoá đã có bước phát triển, đời sống vật chất văn hóa tinh thần của nhân dân đã từng bước được nâng lên.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11