Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Trương Kim Luân
- Chức vụ:Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân kinh tế
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0369276888
- Email: truongkimluan2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Thị Hồng Nghĩa
- Chức vụ:: Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Hành chính
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 01268329759
- Email:nghianongdanquangla@gmail.com
 
- Đồng chí: Phạm Văn Hùng
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân klinh tế
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0333705666
- Email: vanhunghoanhbo1@gmail.com
 
- Đồng chí: Lê Quốc Tuấn
- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã Quảng La; Chủ tịch UB MTTQ xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Luật
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0982230888
- Email: lequoctuan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bàn Sinh Tề
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0978274809
- Email:tedanguytd@gmail.com
 
- Đồng chí: Bàn Văn Trường
- Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Quản trị văn phòng
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0378509552
- Email:banvantruong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh
- Chức vụ: Chủ tịch CCB xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT:Sơ cấp
- Điện thoại: 0833997479
- Email:nguyenvanthanh.hb@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Ngô Thị Khuyên
- Chức vụ: Chủ tịch HLHPN xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Trung cấp
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0382791439
- Email:ngothikhuyen@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Tạ Thị Huế
- Chức vụ: Bí thư ĐTN xã Quảng La
- Trình độ chuyên môn:Đại học Luật
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0369855118
- Email:Tahue.quangla@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11 Tổng lượt truy cập 49247

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn