Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI năm 2021

Ngày 06/5, TP Hạ Long tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) và đánh giá mức độ, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường thuộc UBND thành phố Hạ Long năm 2021. Đồng chí Vũ Văn Diện, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời phân tích sơ bộ những điểm mới, sự thay đổi về việc đánh giá các chỉ số; phân tích kết quả, nguyên nhân và đề ra giải pháp cơ bản trong việc tiếp tục triển khai đánh giá các chỉ số.

Kết quả cụ thể, đối với chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), năm 2021, tổng điểm của TP Hạ Long đạt được là 87,26/100. Kết quả đánh giá chung của Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của TP Hạ Long (SIPAS) năm 2021 đạt 92,99%. Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) với điểm điều tra xã hội học là 71,43 điểm, đạt 88,25%.

Đánh giá mức độ, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã năm 2021 của TP Hạ Long các đơn vị dân đầu gồm: Phòng Tài chính - kế hoạch đạt 82,5 điểm; UBND phường Hồng Hà đạt 88,5 và UBND xã Dân Chủ đạt 83,5 điểm.

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các phường

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các xã

Tại hội nghị công bố kết quả xếp hạng các chỉ số, đại diện lãnh đạo các phòng, phường, xã trên địa bàn TP đã tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến tham luận, làm rõ nhiều vấn đề, nội dung xung quanh công tác CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và xây dựng Chính quyền điện tử. Trong đó đặc biệt tập trung vào việc phân tích nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn trong một số vấn đề, tiêu chí, chỉ tiêu; đề xuất, tham mưu các giải pháp khắc phục và nhiệm vụ để tiếp tục tạo đột phá về các nội dung trong năm 2022 và giai đoạn tới.


Đồng chí Vũ Văn Diện, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị vượt khó khăn do dịch bệnh gây lên, góp phần xây dựng TP Hạ Long, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở các đơn vị, cá nhân chưa thực sự có được nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc hoàn thành các chỉ số. Đồng chí khẳng định CCHC là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, xã phườn, trực tiếp là người đứng đầu cần đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nghiên cứu đổi mới quy trình giải quyết TTHC tại các Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã theo hướng hiện đại hóa, số hóa, tận dụng tối đa tính ưu việt của dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng và dịch vụ bưu chính công ích; tập trung rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động, sử dụng nguồn lực đầu tư. Thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần phân tích từng chỉ số để tìm giải pháp khắc phục; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề  xác định trách nhiệm từng cá nhân, đảng viên, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bản cam kết công tác năm 2022 gắn với thực hiện các chỉ số CCHC...

                                                                                                           Đỗ Hương – Ngọc Khánh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 22