TẬP HUẤN VỀ PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ĐU, ngày 02/02/2023 của Đảng ủy về “tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023”; Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 27/02/2023 của UBND xã Quảng La về “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023” và Thông báo Kết luận số 01-TB/BCĐ, ngày 24/3/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới về triển khai nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2023 xã Quảng La. Hôm nay, ngày 06 tháng 4 năm 2023. Hội phụ nữ xã Quảng La phối hợp với Hội phụ nữ thành phố hạ Long tổ chức buổi tập huấn cho 150 hội viên hội phụ nữ xã về phân loại rác thải tại nguồi và bảo vệ môi trường. * Về dự và chỉ đạo buổi tập huấn có: - Về phía Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hạ Long có đồng chí Nguyễn Thị Bích - Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hạ Long. - Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Bàn Sinh Lâm - phó bí thư thường trực đảng ủy xã.

Tại buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Bích - Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hạ Long đã hướng dẫn các hội viên phụ nữ xã Quảng La về tác hại của rác thải và việc cần thiết phân loại rác thải tại nguồn, công tác bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn 

Qua buổi tập huấn hội viên hội phụ nữ xã đã nắm được cách phân loại rác thải từ nguồn và là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền đến 100% hội viên hội phụ nữ toàn xã và các hộ gia đình trong phân loại rác thải từ nguồn.

Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn

Ngay sau buổi tập huấn tại Hội trường UBND xã. Hội phụ nữ xã tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về phân loại rác thải từ nguồn và bảo vệ mội trường đến các chi hội các thôn và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ và là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chi hội thôn và Hôi LHPN xã.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13