Xã Quảng La tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17

Ngày 18/04/2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Quảng La tổ chức đăng ký trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

 Trong đợt này, xã Quảng La có 22 thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17. Tại trạm y tế xã các thanh niên được lập phiếu kê khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào sổ đăng ký, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, vào sổ đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại ban Chỉ huy Quân sự xã.

Thực hiện đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ

Để việc đăng ký trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã rà duyệt danh sách, họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tiếp đến tay công dân trước 10 ngày. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 09/10/2003 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

                                                                                                                                    Nguyễn Thắm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 208